Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Orphan Orca: Saving Springer (2004)

φωτο
Μέρος 1ο
Μέρος 2ο
Describes the circumstances of the 2002 stranding of a juvenile (2 year-old) orca in Puget Sound, Washington, and her rescue, rehabilitation and return to her community-of-origin as effected by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Features excerpts of press conferences by Bob Lohn, Northwest Regional Administrator, of NOAA Fisheries, NOAA Western Regional Center, and commentary by various rescuers and rehabilitators.

Authors: Robert D Lohn; Heather Auden; Roynn Lisa Simmons; Thom Pollard; Richard Wright
Publisher: Windsor, CT: Visual Concepts, Inc.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου