Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Killer Whale (1980s)

Mέρος 1ο
Μέρος 2ο
Μέρος 3ο
Μέρος 4ο
Μέρος 5ο

Filmed by Jeffery Foott
Aφηγητής: Lloyd Bridges

I make no guarantees about the scientific validity of the claims in this film. Most sciences have progressed quite a bit since the 1980s and, frankly, as far as I know this entire documentary is a bunch of lies. Maybe Lloyd Bridges had an irrational hatred for marine biologists and, conspiring against them, plotted in the late 80s to make a documentary that spread false information about killer whales. That doesn't sound much like Lloyd Bridges (more like Jeff Bridges, if you ask me) but you have been warned.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου