Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

BACK TO THE LAND OF ORCAS (Le peuple des orques) - Official trailer 1 (coming April 2014)


Δείτε εδώ το trailer
Réalisateur/Director: Thierry SIMON
D'après une idée originale de / Upon an original idea of: Pierre ROBERT de LATOUR
Producteur exécutif / Executiv producer: IFFWATER EVENTS
Coproducteur / Coproducer: ORQUES SANS FRONTIERES (USEA-TV)
Trailer editor Pierre ROBERT de LATOUR
Trailer photographers: Pierre ROBERT de LATOUR, Tony MEYER, Marielle HOLMBOM
Music: "Home" Lin-Sofie ANDERSEN and Euro FERRARI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου