Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Saving Flipper (2010)

Δείτε το εδώ
  trailer

"Dolphins smile whilst they’re dying too”, says Flipper trainer Ric O Barry. At the Sealanya sea show, a dolphin majestically arcs through the air. The crowd is enthralled, and a small boy squeals with delight: “dolphins can do such funny tricks!” But starvation is the only way to teach tricks to a dolphin. And once the crowd is gone, the dolphins’ work begins. Chlorine-poisoning, pneumonia and other stress-related illnesses slowly claim their lives. And the trainers go back to the capture zone and buy look-alikes.

Cast: Savas Karakas

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου